Εκκίνηση λειτουργίας της Ειδικότητας ΔΙΕΚ *Τεχ. Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού*.... θα εμφανιστεί στο *Παράλληλο Μηχανογραφικό* από τον Ιούλιο 2023, έτσι ώστε οι (Υποψήφιοι/-ες) Σπουδαστές/-τριες, θα έχουν την ευκαιρία να την επιλέξουν.

Σύμφωνα με τον Δ/τή του Θεματικού ΔΙΕΚ Αιγάλεω, κο Δ.Κυριακό, η Ειδικότητα :

  1. Θα εφαρμοστεί πειραματικά στο Θεματικό ΔΙΕΚ Αιγάλεω, στην Αττική και στο Πειραματικό ΔΙΕΚ Πάτρας, στην Αχαΐα.

  2. Θα απονέμει Δίπλωμα Επιπέδου 5 (EQF5), Μεταδευτεροβάθμιου Επίπεδου Σπουδών.

  3. Μπορεί να δεχτεί την Υποβολή Αιτήσεων από όποιο/-α επιθυμεί (Απόφοιτο/-η Παρελθόντων Ετών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για τις εναπομείνασες θέσεις Σπουδαστών, αφού πρώτα καλυφθούν θέσεις Σπουδαστών, μέσω του "Παράλληλου Μηχανογραφικού".

  4. Θα έχει ανάγκη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ για την κατάρτιση των Σπουδαστών, οι οποίοι θα πρέπει, αφού κάνουν αίτηση ως "Εκπαιδευτές" στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, θα μπορούν αργότερα, να διδάξουν τα μαθήματα τα οποία υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών της Ειδικότητας.

Ο Σύλλογος είχε ήδη ανακοινώσει στις 12/09/2022, την πρόοδο υλοποίησης και διεξαγωγής της νέας Ειδικότητας στο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (για την έγκριση της οποίας είχε συνεισφέρει). Παρά την αρχική εκτίμηση, ότι η Ειδικότητα θα ξεκινούσε τον Φεβρουάριο 2023, η ολοκλήρωση των διατυπώσεων στο διάστημα αυτό, κατέστησε εφικτό να λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο 2023 !
1η Σελίδα Οδηγού Σπουδών
Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας-Hellenic Linux User Group (HEL.L.U.G.)
προτίθεται να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της Ειδικότητας
και προτείνει σε Υποψήφιους Σπουδαστές, να την επιλέξουν...,

... καθώς και σε Μέλη ή/και Φίλους του Συλλόγου, που έχουν γνώση των θεμάτων του Οδηγού Σπουδών,
να εμπλακούν ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, στην διεξαγωγή της κατάρτισης !


Credits Ιστοσελίδας