Ιδιότητα του Μέλους


Με την ιδιότητά σας ως μέλος του Συλλόγου, μπορείτε να βοηθήσετε τους σκοπούς του Συλλόγου και να δώσετε τη συμβολή σας στη διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού.

Credits Ιστοσελίδας