Ιδιότητα του Μέλους


Με την ιδιότητά σας ως μέλος του Συλλόγου, μπορείτε να βοηθήσετε τους σκοπούς του Συλλόγου και να δώσετε τη συμβολή σας στη διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού.