Η Πειραματική Ειδικότητα ΔΙΕΚ «Τεχν. Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού», ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2023, στο Θεματικό ΔΙΕΚ Αιγάλεω και …

Περισσότερα...

Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας-Hellenic Linux User Group (HEL.L.U.G.) διοργανώνει μαζί με τους Φορείς ….

Περισσότερα...

Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας-Hellenic Linux User Group (HEL.L.U.G.) διοργανώνει μαζί με τους Φορείς ….

Περισσότερα...

World Backup Day !

World Backup Day: Η 31η Μαρτίου 2023 είναι η ημέρα εορτασμού, αλλά και υπενθύμησης ….

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή της 25ης Τακτικής Γενικής Εκλογο-Απολογιστικής Συνέλευσης και Ψηφοφορίας για τα Όργανα του Σωματείου …

Περισσότερα...

Credits Ιστοσελίδας