Νέα υπηρεσία προς τα μέλη του συλλόγου, για τη φιλοξενία συνδιασκέψεων μέσω φωνής και video βασισμένη στο δημοφιλές έργο ελεύθερου λογισμικού jitsi meet. Η υπηρεσία φιλοξενείται στο meet.hellug.gr και η δημιουργία δωματίου συνδιασκέψεων απαιτεί λογαριασμό βασισμένο σε διεύθυνση e-mail hellug.gr ή linux.gr. Τα μέλη μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό στο σύστημα hellug sso. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να συνδέονται στο δωμάτιο ανώνυμα. Με εκτίμηση, Διαχειριστές Συστημάτων Hellug

Περισσότερα...

Ενεργοποιήθηκε η διαδικτυακή παρουσία του HELLUG στο «μικρό διαδίκτυο» με την κάψουλα gemini στο gemini://hellug.gr . Το gemini είναι ένα ανοικτό προτόκολλο το οποίο αναπτύχθηκε πρόσφατα και είναι μια προσπάθεια για ένα πιο «ελαφρύ» και απλοποιημένο web, πλησιάζοντας το κλασσικό gopher. Λεπτομέρειες Gemini Protocol Λογισμικό πρόσβασης στο Gemini

Περισσότερα...

Ενεργοποιήθηκε η νέα υπηρεσία διαδικτυακών συνομιλιών https://im.hellug.gr για τα μέλη και φίλους του συλλόγου. Βασίζεται στο ελεύθερο και ανοιχτό προτόκολλο [matrix] και είναι federated με άλλους διακομιστές matrix. Αν έχετε ήδη λογαριασμό [matrix] αναζητήστε τα δωμάτια συνομιλιών στο homeserver hellug.gr. Υπενθυμίζουμε τη νέα μας υπηρεσία git hosting και συνεργατικής ανάπτυξης βασισμένη στο έργο ελεύθερου λογισμικού Gitea, στη τοποθεσία dev.hellug.gr. Oι εγγραφές είναι ανοιχτές για μέλη και φίλους του συλλόγου με διευθύνσεις ταχυδρομείου @hellug.

Περισσότερα...

Μέλη/Φίλοι του Συλλόγου, Μετά την καλοκαιρινή «ραστώνη» επανερχόμαστε στην «κανονικότητα» των εξ Αποστάσεως συναντήσεών μας..!!, με ένα νέο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ραντεβού…:

Περισσότερα...

Μετά από συνεργασία και συνεισφορά του Συλλόγου, στο ΦΕΚ 3997Β/30-08-2021,ιδρύεται για το χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η Ειδικότητα Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού, που προβλέπεται να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 2021.

Περισσότερα...

Credits Ιστοσελίδας