Τεχνική Υποστήριξη


Ο σύλλογος προσθέρει εθελοντική τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά τα λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο Linux και παρεμφερείς τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού ή υλικού.

Τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για όλους.

Meetups

Με φυσική παρουσία στα προγραμματισμένα Meetups. (Προσωρινα αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας)

Forum

Το forum του συλλόγου: http://forum.hellug.gr/ στις κατηγορίες “Τεχνικά Θέματα” και “Νέοι Χρήστες”.

Matrix

Στην ομόσπονδη υπηρεσία Matrix Δωμάτιο Tech-Support.

Mailing lists

Στη λίστα αλληλογραφίας Linux-Greek-Users. Η λίστα είναι διαθέσιμη και μέσω του local.linux.greek.users Usenet Newsgroup από τους εξυπηρετητές news.grnet.gr και news.ntua.gr.

Credits Ιστοσελίδας