Υπηρεσίες για Μέλη


E-Mail

Παρέχεται η δυνατότητα email διεύθυνσης της μορφής: username@hellug.gr

WebSite

Χώρος για προσωπική ιστοσελίδα της μορφής: members.hellug.gr/username/

Collaborative Development

Υπηρεσία για hosting και συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού και άλλου πηγαίου περιεχομένου στο https://dev.hellug.gr

Matrix Chat Server

Υπηρεσία Διαδικτυακών Συνομιλιών και Συναντήσεων βασισμένο στο [matrix]. Τα μέλη μπορούν να εγγράφονται στο https://im.hellug.gr για λογαριασμό hellug.gr και όλοι μπορούν να συμμετέχουν στα δωμάτια συνομιλιών με οποιοδήποτε λογασιασμό [matrix] από matrix.org, αναζητώντας στο διακομιστή hellug.gr.

Περισσότερες υπηρεσίες μπορείτε να δείτε στο http://members.hellug.gr/
Credits Ιστοσελίδας