Ομάδες Εργασίας


Οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να αυτο-οργανώνονται και να λειτουργούν όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα. Για τον τρόπο λειτουργίας, meetings, κτλ θα αποφασίζει η κάθε ομάδα μόνη της τι βολεύει. Ο σύλλογος μπορεί να προσφέρει τη δημιουργία mailing-list ή subforum στο forum.hellug.gr για την διεξαγωγή των συζητήσεων.

Οι ομάδες εργασίας του Συλλόγου είναι:

Ομάδα Web

Το web team διαχειρίζει τα sites του συλλόγου. Περιέχει και developers και συντάκτες. Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή παράπονο σχετικό με ένα site μας, μπορείτε να στείλετε ένα mail στο webteam at hellug dot gr και θα το σημειώσουμε.

Ομάδα “Σχολεία”

Η Ομάδα ασχολείται με την βοήθεια των Σχολείων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το Έργο της Ομάδας στο Wiki

Ομάδα “Δωρεές Υλικού”

Η Ομάδα “Δωρέες Υλικού” ασχολείται με την συλλογή παλαιότερου Υπολογιστικού Εξοπλισμού. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο http://alturl.com/ay9yk


Ομάδα LDAP

Ομάδα Sysadmin

Ομάδα Παρουσιάσεων

Ομάδα Εκθέσεων

Credits Ιστοσελίδας