Τι είναι το linux;


Το Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα τύπου Unix που αρχικά δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds και στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τη βοήθεια προγραμματιστών από όλον τον κόσμο.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι η ταχύτητα και η σταθερότητα του. Έχει απεριόριστες δυνατότητες, απίστευτη ευελιξία και μεγάλη ποικιλία λογισμικού. Αυτό όμως που κάνει το Linux διαφορετικό από τα περισσότερα άλλα λειτουργικά συστήματα δεν είναι τόσο η τεχνολογία που κρύβει πίσω του, ούτε η αποδοχή που βρήκε στην αγορά. Η σημαντικότερη διαφορά του είναι ότι ανέδειξε το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού.

Το Linux είναι ένα. Οι διανομές διαφέρουν κυρίως στα προγράμματα εγκατάστασης. Αφού εγκαταστήσετε το Linux θα μάθετε να δουλεύετε το λειτουργικό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από το ποιά διανομή εγκαταστήσατε.

Credits Ιστοσελίδας