Υλικό Προβολής του Συλλόγου.


Η "Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας-Hellenic Linux User Group (HEL.L.U.G.) έχει εκδόσει και χρησημοποιήσει κατά καιρούς, φυλλάδια γνωριμίας για τους σκοπούς και τις δράσεις της. Μπορείτε να δείτε, να πάρετε και (γιατί όχι..!..) να τυπώσετε, το τρέχον φυλάδιο, αλλά και όλα τα προηγούμενα (για ιστορικούς λόγους..), από ιδρύσεως του Συλλόγου.


Φυλλάδιο 2018 - σήμερα
XX
Φυλλάδιο 2004 - 2018
XX
Φυλλάδιο 1998 - 2004
XX


Credits Ιστοσελίδας