Δήλωση Ιδιωτικότητας


Cookies

Οι υπηρεσίες του Hellug χρησιμοποιούν Cookies μόνο για λόγους λειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών. Δεν χρησιμοποιούνται cookies τρίτων.

Συλλογή Στατιστικών Χρήσης

Χρησιμοποιείται αυστηρά μόνο μία υπηρεσία για τη συλλογή στατιστικών χρήσης για τη βελτιώση των υπηρεσιών μας, και αυτή είναι εσωτερική και διαχειρίζεται από το Σύλλογο. Μπορείτε να κάνετε opt-out από αυτή τη συλλογή στατιστικών από το σύνδεσμο αυτό ή θέτοντας την επιλογή DoNotTrack στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Πχ Chrome ή Firefox

Δε χρησιμοποιείται καμμία τεχνολογία καταγραφής δραστηριοτήτων του χρήστη και τα δεδομένα δεν αποστέλονται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Δικαιώματα ΓΚΠΔΠΧ (GDPR)

Για να εξασκίσετε τα δίκαιόματα σας σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), παρακαλώ στείλτε το αίτημα σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στη διεύθυνση board@hellug.gr.

Credits Ιστοσελίδας