Συνδρομές


  1. Ως μέλος, μπορείτε να ελέγξετε τις οικονομικές εκκρεμότητες σας από την Βάση Μελών

  2. Ως μέλος μπορείτε να εξοφλήσετε την συνδρομή σας, επικοινωνώντας στο finance@hellug.gr, για τους τρόπους πληρωμής.

Επιπλέον:

  • Το κόστος της ανανέωσης για το 2023, είναι €20.
  • Το κόστος της ανανέωσης για τα 2 προηγούμενα έτη, είναι €40.
  • Με απόφαση του ΔΣ, οφειλές προηγούμενων ετών έχουν παραγραφεί.
Credits Ιστοσελίδας