Συνδρομές


  1. Ως μέλος, μπορείτε να ελέγξετε τις οικονομικές εκκρεμότητες σας από την Βάση Μελών

  2. Ως μέλος μπορείτε να εξοφλήσετε την συνδρομή σας, επικοινωνώντας στο finance@hellug.gr, για τους τρόπους πληρωμής.

Επιπλέον:

  • Το κόστος της ανανέωσης για το 2023, είναι €20.
  • Το κόστος της ανανέωσης για το τρέχον και προηγούμενο Έτος (2023 & 2022), είναι €40.
  • Με απόφαση του ΔΣ, οφειλές παρελθόντων Ετών, έχουν παραγραφεί.
Credits Ιστοσελίδας