Συνδρομές


  1. Ως μέλος, μπορείτε να ελέγξετε τις οικ.εκκρεμότητες σας από την Βάση Μελών

  2. Ως μέλος μπορείτε να εξοφλήσετε την συνδρομή σας με τους πιο κάτω τρόπους:

  • Τραπεζικά, ή για οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξόφλησης, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το finance@hellug.gr

Επιπλέον:

  • Το κόστος της ανανέωσης για το 2013, είναι €20.
  • Το κόστος της ανανέωσης για τα 2 προηγούμενα έτη, είναι €40.
  • Με απόφαση του ΔΣ, οφειλές προηγούμενων ετών έχουν παραγραφεί.
Credits Ιστοσελίδας