Πρόοδος για την λειτουργία της Ειδικότητας ΔΙΕΚ *Τεχ. Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού*


Με παρελθούσα Ανακοίνωσή μας (πριν περίπου ένα χρόνο), είχαμε γνωστοποιήσει την Ίδρυση μιας νέας Ειδικότητας στο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την έγκριση της οποίας είχε συνεισφέρει και ο Σύλλογος.

screenshot

Το διάστημα που πέρασε, η Ειδικότητα αυτή απέκτησε Επαγγελματικό Περίγραμμα και Οδηγό Σπουδών και πλέον, με βάση τον Οδηγό, ξεκινά και η συγγραφή του Εκπαιδευτικού Υλικού. Όπως μπορείτε να δείτε, σύμφωνα με το ΔΙΕΚ Αιγάλεω, η Ειδικότητα αναμένεται να εγκριθεί από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για να ξεκινήσει την λειτουργία της από την επόμενη χρονιά, αν και γίνονται προσπάθειες να ξεκινήσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο 2023.

Ελπίζουμε να ξεκινήσει όντως σύντομα η νέα Ειδικότητα, ώστε να προκύψουν με το πέρασμα του χρόνου, και οι πρώτοι Απόφοιτοί της !

Credits Ιστοσελίδας