Ίδρυση Ειδικότητας Ανοικτού Λογισμικού


Μετά από συνεργασία και συνεισφορά του Συλλόγου, στο ΦΕΚ 3997Β/30-08-2021,ιδρύεται για το χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η Ειδικότητα “Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού”, που προβλέπεται να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 2021.

Credits Ιστοσελίδας