Συνάντηση Hellug - Κυριακή 26/09/2021


Μέλη/Φίλοι του Συλλόγου,

Μετά την καλοκαιρινή “ραστώνη” επανερχόμαστε στην “κανονικότητα” των εξ Αποστάσεως συναντήσεών μας..!!, με ένα νέο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ραντεβού…:

Α
Τρόπος: Διαδικτυακά
URL: https://meet.jit.si/hellug
Ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 26/09/2021
Έναρξη: 20:00 (UTC+03:00 = 2021-09-26T20:00:00+03:00)..!!
Delay: Ακαδημαϊκό “τέταρτο” (20:15)
Β
Κύκλος: 2ος
Α/Α: 1η
Προς: Μέλη-Φίλους Συλλόγου αλλά και προς Γενικό κοινό (μέσω αιτήματος).
Είδος Θέματος: Γενικό θέμα σχετικό με τον Σύλλογο.

Ομιλητές/speakers:Όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα.

ΘΕΜΑ: HEL.L.U.G. Celabration - Software Freedom Day 2021 (SFD 2021)
Περιεχόμενο: https://wiki.softwarefreedomday.org/2021/Greece/Athens/HEL.L.U.G.

Χρονισμός-Πρόγραμμα:


  • 20:00 Έναρξη-(με αναμονή-delay εισόδου των ατόμων…)

  • 20:20 <Πρόεδρος>: Software Freedom Day (SFD)-Στατιστικά των παγκόσμιων δράσεων SFD 2021.

  • 20:40 (Μισθού Στ.-Μέλος): “Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού”: Η Νέα Ειδικότητα στην Κατάρτιση.

  • 21:00 (Ιωσηφίδης Ε.-Φίλος): Η συνεισφορά στο Open Source Software (OSS), ακόμα και χωρίς να γνωρίζεις κώδικα..!

  • 21:20 Ερωτήσεις - Κουβέντα.

  • 22:00 Λήξη.


Σας περιμένουμε, απ' όπου και να βρίσκεστε…(παγκοσμίως) ! J/Board

Credits Ιστοσελίδας