ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ HEL.L.U.G.- ΚΥΡ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – 18:30-21:30....ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 18:30–21:30 !
VOTE !!!
Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου, να παραστούν προσωπικά, στη διεξαγωγή της 25ης Τακτικής Γενικής Εκλογο-Απολογιστικής Συνέλευσης και Ψηφοφορίας για τα Όργανα του Σωματείου, που θα διεξαχθούν αποκλειστικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω των Συστημάτων Jitsi/Meet Hellug και ZEUS/GRNEΤ.

Τα Μέλη μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της Γ.Σ. 2023.
Credits Ιστοσελίδας