Επαναφορά των υπηρεσιών HELLUG


Το Μάρτιο του 2021 μετά από μια αστοχία υλικού, διάφορες υπηρεσίες του συλλόγου τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Οι κυριότερες που επηρεάστηκαν ήταν το forum του συλλόγου, το wiki και οι φωτογραφίες. Επίσης επηρεάστηκε και η κεντρική ιστοσελίδα.

Μετά από προσπάθειες των μελών του συλλόγου έγινε προμήθεια υλικού και πλήρη επαναφορά των υπηρεσιών του συλλόγου που δεν ήταν διαθέσιμες.

Επίσης ενεργοποιήθηκε μια νέα υπηρεσία git hosting και συνεργατικής ανάπτυξης βασισμένη στο έργο ελεύθερου λογισμικού Gitea, στη τοποθεσία dev.hellug.gr, όπου προσωρινα οι εγγραφές πρέπει να εγκρίνονται για λόγους αποφυγής spam/abuse.

Στο μέλλον θα ενεργοποιηθούν περισσότερες νέες υπηρεσίες.


Credits Ιστοσελίδας