Νέα Υπηρεσία Συνομιλιών από το HELLUG


Ενεργοποιήθηκε η νέα υπηρεσία διαδικτυακών συνομιλιών https://im.hellug.gr για τα μέλη και φίλους του συλλόγου. Βασίζεται στο ελεύθερο και ανοιχτό προτόκολλο [matrix] και είναι federated με άλλους διακομιστές matrix. Αν έχετε ήδη λογαριασμό [matrix] αναζητήστε τα δωμάτια συνομιλιών στο homeserver hellug.gr.

Υπενθυμίζουμε τη νέα μας υπηρεσία git hosting και συνεργατικής ανάπτυξης βασισμένη στο έργο ελεύθερου λογισμικού Gitea, στη τοποθεσία dev.hellug.gr. Oι εγγραφές είναι ανοιχτές για μέλη και φίλους του συλλόγου με διευθύνσεις ταχυδρομείου @hellug.gr και @linux.gr. Όποιοι άλλοι θέλουν λογαριασμό, στείλτε e-mail στο dev@hellug.gr.


Credits Ιστοσελίδας