Νέα Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων από το HELLUG


Νέα υπηρεσία προς τα μέλη του συλλόγου, για τη φιλοξενία συνδιασκέψεων μέσω φωνής και video βασισμένη στο δημοφιλές έργο ελεύθερου λογισμικού jitsi meet.

Η υπηρεσία φιλοξενείται στο meet.hellug.gr και η δημιουργία δωματίου συνδιασκέψεων απαιτεί λογαριασμό βασισμένο σε διεύθυνση e-mail hellug.gr ή linux.gr. Τα μέλη μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό στο σύστημα hellug sso.

Στη συνέχεια οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να συνδέονται στο δωμάτιο ανώνυμα.

Με εκτίμηση, Διαχειριστές Συστημάτων Hellug


Credits Ιστοσελίδας