Παρουσία του HELLUG στο μικρό διαδίκτυο


Ενεργοποιήθηκε η διαδικτυακή παρουσία του HELLUG στο «μικρό διαδίκτυο» με την κάψουλα gemini στο gemini://hellug.gr . Το gemini είναι ένα ανοικτό προτόκολλο το οποίο αναπτύχθηκε πρόσφατα και είναι μια προσπάθεια για ένα πιο «ελαφρύ» και απλοποιημένο web, πλησιάζοντας το κλασσικό gopher.

Λεπτομέρειες

Credits Ιστοσελίδας