Γεν.Συνέλευση HEL.L.U.G.2023-Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών.... αποκλειστικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω των Συστημάτων Jitsi/Meet Hellug και ZEUS/GRNEΤ.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα εκλογικά αποτελέσματα και τα Μέλη μπορούν να ενημερωθούν για τα Αποτελέσματα της Ψηφοφορίας ZEUS/GRNET στην ΓΣ 2023 !.

Ευχαριστούμε όλα τα Μέλη μας για την συμμετοχή τους στην κορυφαία διαδικασία του Συλλόγου !!
Credits Ιστοσελίδας