30 Χρόνια Linux


Πριν 30 χρόνια σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου 1991 ο τότε φοιτητής στο πολυτεχνείο του Ελσίνσκι, Linux Torvalds θα ανακοινώσει την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος που δεν θα ήταν μεγάλο και επαγγελματικό όπως το GNU (HURD).

To μήνυμα στην ομάδα νέων (newsgroup) usenet comp.os.minix :

From:torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroup: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: 1991Aug25, 20578.9541@klaava.Helsinki.FI
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki.

Hello everybody out there using minix-

I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix; as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-sytem due to practical reasons)among other things.

I’ve currently ported bash (1.08) an gcc (1.40), and things seem to work. This implies that i’ll get something practical within a few months, and I’d like to know what features most people want. Any suggestions are welcome, but I won’t promise I’ll implement them :-)

Linus Torvalds

Χρόνια πολλά Linux


Credits Ιστοσελίδας